merchantLogo

Fes possible que infants i joves puguin fer activitats de lleure aquest estiu.

La situació de desigualtat es fa especialment evident a l’estiu. Moltes nenes i nens no poden participar en colònies, casals o campaments per motius econòmics, unes activitats que esdevenen essencials pel seu desenvolupament personal i social.

298.751

Donacions

100%

Finançat

Colònies per a la infància en risc d'exclusió social
ESPANYA

Una campanya de

logo

250

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

2.000

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

Actualment, i degut a les situacions derivades de la crisi sanitària i social sorgida de la Covid-19, un dels factors que reclamen una resposta més immediata és la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Una exclusió que en molts casos s’ha vist agreujada per la pandèmia i que vulnera els drets bàsics de les persones.

A Catalunya, més d’un terç dels infants viu en situació de risc de pobresa o exclusió social. Això compromet el seu accés als recursos d’alimentació, atenció, formació i lleure, que estan íntimament relacionats amb la salut, creixement i felicitat dels infants.

Aquesta situació es fa especialment evident a l’estiu, que es converteix en un espai de desigualtat. Moltes nenes i nens no poden participar en colònies, casals o campaments per motius econòmics, unes activitats que esdevenen essencials pel seu desenvolupament personal i social.

A Fundesplai treballen des de fa més de 50 anys a favor de la felicitat de tots els infants. Per garantir el dret al lleure i la igualtat d’oportunitats en la infància, atorguen ajuts i beques per a menjador, colònies, activitats de lleure i reforç escolar. 

Actualitzacions i enllaços
accredited by lealtad
Objectius de la campanya
  • Garantir el dret a l'accés a activitats de lleure de qualitat a tots els infants i joves.
  • Augmentar la participació d’infants i joves, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat o risc social, en activitats educatives de lleure per tal de prevenir o evitar les situacions de vulnerabilitat o d’exclusió social.
Activitats
  • Assignació d’ajudes/beques per activitats de lleure d'estiu (colònies).
  • Detecció i priorització de sol·licituds segons la realitat socioeconòmica de cada família.
  • Seguiment de les famílies beneficàries.
Qui es beneficiarà?

Infants i joves que es troben en situació de vulnerabilitat o risc social podran participar en colònies d'estiu.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare