merchantLogo

Col·labora per la reducció de la propagació dels grans incendis forestals i la creació d'espais segurs per als equips dextinció.

El risc d’incendis forestals es pot reduir a través de la pastura. A través del projecte “Ramats de foc” es potencia la contribució dels ramats a la gestió del risc d’incendis, mitjançant la pastura en zones forestals, alhora que s'afavoreix la continuïtat de l’activitat ramadera al territori.

260.807

Donacions

100%

Finançat

Prevenció d’incendis forestals
ESPANYA

Una campanya de

logo

70

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

110.000

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

El foc sempre ha estat present al nostre territori. Els incendis han modelat el nostre paisatge i la nostra biodiversitat. És un element natural dels nostres ecosistemes amb el que hem d’aprendre a conviure. Però en les últimes dècades, el progressiu abandonament rural ha provocat que tinguem una massa forestal contínua, no gestionada, que representa una enorme quantitat de combustible per al foc. A més, els efectes del canvi climàtic sobre la sequedat de la vegetació i les condicions ambientals ha contribuït a l'aparició de grans incendis forestals, de gran intensitat i de comportament molt impredictible, que sobrepassen la capacitat d'extinció.

Per tot això, és necessari impulsar una gestió forestal sostenible com a estratègia de gestió del risc d’incendis i per a facilitar-ne l'extinció. 

La ramaderia extensiva té elevats beneficis per a la societat. Contribueix a la conservació del paisatge, a la gestió del risc d’incendis i a la producció de carn i productes lactis d'alta qualitat. No obstant això, la presència de pastors i el seu bestiar s'ha tornat cada vegada més rara en el nostre territori, cosa que ha provocat un increment de les càrregues de combustible forestal i un augment del risc de patir grans incendis forestals.

A través de promoure la ramaderia extensiva i la venda comercial dels seus productes derivats, el projecte “Ramats de foc” busca pasturar els boscos com a mitjà per reduir la quantitat de vegetació combustible i crear espais oberts entre zones boscoses en àrees estratègiques del territori.

El projecte posa en comú els agents públics i privats interessats en la continuïtat de la pastura als nostres boscos fent convergir les seves necessitats. Amb aquesta finalitat, articula una cadena de producció i consum d’aliments procedents dels ramats participants que aporten com a valor afegit la prevenció d’incendis en zones forestals estratègiques.

Amb “Ramats de Foc”, els pastors participants introdueixen els seus ramats a zones forestals amb uns objectius de control del sotabosc. 

Objectius de la campanya

L'objectiu general del projecte és reduir el risc de propagació de grans incendis forestals mitjançant accions de gestió amb ramaderia extensiva tradicional.

El projecte pretén gestionar hectàrees de bosc, promovent la bioeconomia a les zones rurals, posant en valor la professió de pastor, els beneficis de la gestió forestal amb bestiar.

Activitats
  • Realització de treballs forestals previs per al foment del pasturatge amb ramats.
  • Introducció dels ramats a zones forestals amb uns objectius de control del sotabosc. 
  • Instal·lació de tanques (pastor elèctric) a les àrees límit del projecte.
  • Establiment d’abeuradors per als ramats.
  • Disseny i instal·lació de cartells informatius.
Qui es beneficiarà?

Tot l'ecosistema i la societat.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare