merchantLogo

Tots els infants i joves tenen dret al lleure, amb independència de les necessitats de suport que tinguin.

Garantir que tots els infants i joves gaudeixin d'activitats d'oci, culturals i esportives en igualtat de condicions que la resta, ja que sovint les famílies en risc en queden excloses pel cost que suposen.

183.601

Donacions

72%

Finançat

Suports de lleure i benestar per a infants i joves en situació de vulnerabilitat
ESPANYA

Una campanya de

logo

100

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

300

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

La Fundació MAP a tarvés d'aquest projecte, ofereix suports perquè les persones amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat al Ripollès, principalment infants i joves gaudeixin de les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva

Per tal de que els infants i joves puguin gaudir d’activitats inclusives i a la comunitat sense suposar una càrrega econòmica addicional a les famílies es procuren suports personalitzats que ho facin possible.
Els suports van destinats a cobrir el desenvolupament de la persona en l'àmbit social, cultural i de benestar:

 1. Suports per la realització d’activitats terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida dels infants i joves a nivell físic i emocional.
 2. Suports en activitats extraescolars i de lleure, com ara colònies, sortides i estades, adaptant material i espais per poder realitzar l’activitat.
 3. Suport per a la realització d’activitats comunitàries, principalment culturals i artístiques, garantint adaptacions perquè siguin inclusives.
Actualitzacions i enllaços

Fundació MAP (web)

Objectius de la campanya
 • Millorar el benestar físic i emocional dels infants i joves a través d’activitats terapèutiques.
 • Impulsar la participació dels beneficiaris en activitats extraescolars i de lleure inclusives, és a dir, amb altres companys i companyes de la seva edat. 
 • Fomentar la inclusió dels beneficiaris en activitats comunitàries culturals i artístiques, on sense un suport específic no podrien anar-hi.
 • Proporcionar espais de respir a les famílies dels infants i joves amb discapacitat.
 • Fomentar la relació i interacció amb infants i joves de la seva edat.
 • Crear grups d’amics i amigues per compartir activitats d’oci i de lleure.
 • Fomentar l’autonomia, la participació i l’autogestió.
Activitats
 • Realització de sessions terapèutiques per millorar el benestar físic i emocional dels infants i joves beneficiaris: hidroteràpia, hipoteràpia, teràpia assistida amb gossos, fisioteràpia, psicomotricitat.
 • Participació dels joves en una activitat extraescolar i en casals d’activitats (d’estiu, de Setmana Santa, de caps de setmana...) de manera inclusiva.
 • Assistència a festivals, concerts i altres activitats artístiques i culturals amb els suports personalitzats necessaris.
 • Adaptació de suports i materials per poder garantir la participació dels beneficiaris a les activitats.
 • Creació de grups d’amics i amigues per poder gaudir de les activitats de manera conjunta i decidir un calendari comú d’accions a fer.
 • Realització d’assemblees conjuntes i de sessions individualitzades de seguiment de cada infant i jove per recollir necessitats individuals i col·lectives i donar-hi resposta.
Qui es beneficiarà?

100 infants i joves de la comarca del Ripollés amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare