merchantLogo

Col·labora per la inclusió educativa de nens i nenes amb síndrome de Down

Els clients de Bonpreu i Esclat col·laboren amb la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) per acompanyar als menors amb síndrome de Down i a les seves famílies, en l’assoliment de les seves necessitats i la seva plena inclusió.

378.605

Donacions

100%

Finançat

Inclusió social i educativa a nens i nenes amb síndrome de Down
ESPANYA-CATALUNYA

Una campanya de

logo

175

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

600

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

En l'actualitat la majoria d'infants amb síndrome de Down estudia a l'escola ordinària i comparteix la seva educació amb altres nens i nenes sense discapacitat. Poder tenir referents de normalitat influeix molt positivament en el seu procés d'inclusió social. Ajudar el nen i nena veure les seves capacitats, a potenciar les seves habilitats i descobrir les seves competències sense negar que hi ha coses que li costen més de fer, l'ajudarà a créixer de manera harmònica i arribar a l'etapa adulta amb els elements necessaris per a formar part de la societat.

En aquest sentit, la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) a través del Servei de Seguiment en l’Etapa Escolar atén als infants i adolescents amb la síndrome de Down, les seves famílies, els centres docents i els professionals, en el període que va des dels 3 anys als 18 anys per tal de donar suport al procés d’inclusió escolar i social.

Permet oferir un espai complementari al marc escolar ordinari en afavorir el desenvolupament personal dels infants i adolescents i la seva inclusió social, ja que faciliten el marc idoni per al reconeixement de les capacitats i l’acceptació de la discapacitat, fet que possibilita la construcció de la pròpia identitat, ja que el coneixement d’un mateix és fonamental per a créixer i madurar i, per tant, també per assolir graus més alts d’autonomia i d’aprenentatge.

Actualitzacions i enllaços
Objectius de la campanya

Contribuir a la millora de les condicions socials, educatives i psicològiques  en el procés d’inclusió escolar i social en el període d’escolarització infantil, primària i secundària.

Activitats
  • Atendre l’infant i adolescent amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, mitjançant el tractament individual, en parella o en grup a la seu de la FCSD.
  • Avaluar el nivell de comunicació i llenguatge de els nens i nenes d’entre 6 i 10 anys per tal d’orientar a les famílies i centres educatius en quina seria la millor forma d’intervenció per tal d’augmentar aquest nivell.
  • Assessorar, formar i orientar als professionals que participen en el procés educatiu d’aquests alumnes en els seus respectius centres educatius.
  • Acollir i orientar a les seves famílies: realitzant entrevistes individuals i intervencions grupals amb els pares i un treball amb grup de germans.
Qui es beneficiarà?

250 infants i joves amb síndrome de Down es beneficiaran de les accions del Servei de seguiment de l'etapa escolar per a millorar el seu grau d'autonomia i aprenentatge

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare