merchantLogo

La taxa d’atur de les persones amb discapacitat és gairebé un 81% més alta que en la població sense discapacitat.

És necessari oferir recursos per millorar l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat, donant suport i acompanyament durant el procés d’inserció.

196.751

Donacions

77%

Finançat

Inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual
ESPANYA

Una campanya de

logo

90

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

270

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

La inserció en el mercat laboral representa un dels eixos d'integració més importants per a les persones amb discapacitat i és, per aquesta raó, un dels grans reptes per a garantir la igualtat d'oportunitats. Una de les dificultats que es troba la persona en la recerca de feina està relacionada amb la manca de formació. Aportar opcions formatives amb la finalitat d'incrementar la seva qualificació i d'aquesta forma augmentar les seves possibilitats d'inserció laboral i social és un aspecte clau per accedir a noves oportunitats. 

També cal tenir en compte que la dificultat que troba la persona per aconseguir inserir-se en el mercat laboral provoca que perdi la confiança en si mateixa, disminuint la seva autoestima i augmentant el pessimisme sobre el seu futur. A més a més, s’ha de trencar amb la barrera social que dificulta la incorporació laboral de la persona amb discapacitat. Existeix una visió proteccionista i un desconeixement de les seves capacitats, per tant és fonamental permetre que les empreses, i la societat en general, coneguin millor les seves possibilitats, posant el focus en la persona i en les seves capacitats, motivació i ganes de demostrar que no totes les persones amb discapacitat tenen les mateixes característiques ni experiències, de manera que no es pot generalitzar el col·lectiu.

Per aquest motiu, des de Josi Llorenç - TEB Fundació treballen per millorar les oportunitats d’inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual posant al seu abast els recursos necessaris per facilitar el seu procés. Les accions van dirigides a persones que es troben en situació de recerca de feina, aportant recursos per millorar el seu perfil laboral, i també a persones ja inserides en l’empresa ordinària, facilitant l’adaptació i el manteniment del lloc de treball. Es promou la col·laboració amb el teixit empresarial, generant oportunitats de contractació i augmentant el coneixement del col·lectiu de les persones amb discapacitat.

Actualitzacions i enllaços
Objectius de la campanya
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats per a tothom, millorant la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
  • Facilitar l’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual oferint recursos per enriquir el seu perfil laboral. 
  • Promoure la participació i l’accés a recursos comunitaris de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
  • Donar visibilitat a la capacitat de les persones amb discapacitat intel·lectual d’integrar-se activament i plenament en la societat creant oportunitats de contractació.
Activitats
  • Realització d’entrevistes per definir el perfil laboral de la persona, els objectius i les accions necessàries per millorar la seva ocupabilitat.
  • Suport en l’elaboració d’eines de recerca de treball (currículum i carta de presentació) i acompanyament per accedir als canals de recerca de feina digitals i convencionals. 
  • Creació d’espais per la recerca activa de feina. 
  • Realització d’accions formatives per millorar el perfil laboral de la persona amb discapacitat intel·lectual incrementant les seves possibilitats d’inserció. 
  • Acompanyament a la persona treballadora dins de l’empresa amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la consolidació de les funcions i tasques pròpies del lloc de treball. 
  • Realització d’accions de sensibilització per donar a conèixer les capacitats de la persona amb discapacitat intel·lectual d’inserir-se en el mercat de treball.
Qui es beneficiarà?

Aquesta campanya està dirigida a les persones amb discapacitat intel·lectual, en edat laboral, que es troben en situació de desigualtat d’oportunitats per accedir al mercat de treball. Les accions del projecte beneficiaran directament a les persones amb discapacitat i de forma indirecta, al seu entorn proper com és la família, parella, amics i amigues.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare