merchantLogo

Col·labora perquè aquest estiu nens i nenes en risc d'exlusió social puguin participar a les colònies d'estiu

A Catalunya hi ha aproximadament 385.600 nens i nenes que viuen en situació de pobresa o exclusió social.

Les situacions de pobresa econòmica comporten situacions de “pobresa educativa”. Aquest terme fa referència a l’absència de la possibilitat d’aprendre i experimentar dels nens i nenes en condicions d’equitat. 

370.501

Donacions

100%

Finançat

Campaments d’estiu per a nens i nenes en risc d'exclusió social a Catalunya
ESPANYA

Una campanya de

logo

240

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

950

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

La infància en contextos econòmicament vulnerables té un major nombre de possibilitats de patir pobresa educativa i abandonar els estudis. Els infants que abandonen els estudis seran adults pobres, i això significa que no es trencarà el cercle de la pobresa i es convertirà en un problema estructural.

En aquest sentit, Save the Children treballa a Catalunya per a trencar la transmissió de la pobresa de pares a fills, per garantir els drets de desenvolupament de la infància i per garantir un futur a tots els nens i nenes que acompanyem. Ofereix  un suport educatiu integral amb alumnes de 6 a 18 anys en risc d’exclusió social, posant èmfasi en la infància en situació de pobresa severa, per tal de millorar el rendiment acadèmic i reduint el nivell de vulnerabilitat d’aquests nens i nenes.

Les activitats d’estiu solen ser una de les primeres coses a les que han de renunciar moltes de les famílies en situació de vulnerabilitat. Per tal d’afavorir la inclusió social d’aquests nens i nenes evitant que puguin sentir-se discriminats per no poder fer el mateix que altres infants durant aquest període, se’ls proporciona l’accés als campaments i casals d’estiu, espais segurs dedicats a l’oci i al temps lliure amb activitats lúdiques, culturals, excursions a la piscina i on se’ls proporcionarà almenys un àpat complet al dia. A més, els campaments d’estiu tenen un impacte molt positiu en la reducció dels efectes d’una baixa autoestima i estigmatització generats per la situació de pobresa en què es troben immersos.

Actualitzacions i enllaços
Objectius de la campanya

Millorar el rendiment acadèmic i reduir el nivell de vulnerabilitat dels nens i nenes de 6 a 18 anys en risc d’exclusió social, a través d'una intervenció de desenvolupament educatiu integral amb alumnes posant èmfasi en la infància en situació de pobresa severa.

Activitats
  • Reforç educatiu: acompanyament en el reforç educatiu a través del desenvolupament de tècniques d’aprenentatge i assessorament durant almenys una hora al dia.
  • Oci i temps lliure: foment de les relacions entre iguals integrant normes de convivència i respecte cap als altres i cap a l’entorn, i d’aquesta manera difondre hàbits de vida saludable i també d’higiene.
  • Reforç nutricional: accés a un àpat complet i saludable al dia per tal de garantir la seguretat alimentària dels menors i millorar, a més, el seu rendiment i desenvolupament.
Qui es beneficiarà?

Aquest any 240 nens i nenes de Barcelona, Canovelles, Lleida i Badia del Vallès podran gaudir d’aquestes activitats durant els mesos de juliol.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare