merchantLogo

Col·labora per la investigació del càncer.

Només a través de la recerca serem capaços de transformar el càncer en una malaltia que pugui tractar-se i controlar-se.

248.769

Donacions

100%

Finançat

Investigació per un futur sense càncer
ESPANYA

Una campanya de

logo

100

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

300

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

D’acord amb l’informe de la SEOM de 2023, al llarg del 2021 més de 120.000 espanyols van morir de càncer. S’estima que el 2040, 159,000 persones morin de càncer. I, a més, tenint en compte que l'esperança de vida va en augment, la incidència del càncer serà cada vegada més gran. Afortunadament, gràcies a la recerca actualment molts pacients superaran la malaltia. En alguns casos però, a causa de la complexitat de la malaltia, no trobem el tractament adequat. És per això que un millor coneixement de la malaltia i un diagnòstic més precís són clau perquè el tractament i la progressió de la malaltia siguin bons, i puguem curar-la

La Fundació FERO és una fundació privada dedicada a la recerca oncològica. Des de la Fundació, posen èmfasi en la recerca translacional, és a dir, en la transmissió dels resultats de la recerca bàsica a la clínica. La integració d’aquestes dues àrees permet escurçar el temps d’aprovació de nous fàrmacs i contribueix a que els pacients es beneficiïn de forma més ràpida dels avenços científics contra el càncer

La Fundació FERO finança el Programa de Diagnòstic Molecular Avançat (DIAMAV) de la Vall d'Hebron institut d'Oncologia (VHIO). El DIAMAV és un programa centrat en la caracterització molecular dels tumors dels pacients amb càncer, identificant les alteracions clau en el desenvolupament dels diferents tumors que puguin ser susceptibles de ser tractades amb teràpies dirigides. La identificació d’aquestes dianes terapèutiques permetrà personalitzar la diagnòstic i tractament dels pacients amb l’objectiu d’oferir-los un pla de tractament individualitzat, obrint-li la porta a noves opcions terapèutiques com poden ser assajos clínics o teràpies dirigides.

Actualitzacions i enllaços

Fundació Fero (web de l'entitat)

Objectius de la campanya
  • Trobar nous tractaments pel càncer. 
Activitats
  • Fer una caracterització dels tumors dels pacients, identificant les alteracions moleculars clau en el desenvolupament de diferents tumors que puguin ser utilitzades en teràpies dirigides.
  • Personalitzar el diagnòstic i tractament dels pacients amb l’objectiu d’oferir-los un pla de tractament individualitzat.
  • Analitzar l’evolució de la malaltia a partir de la presa de mostres seqüencials i determinacions addicionals i adequar el pla terapèutic a les necessitats de cada moment. A més, els pacients també poden ser inclosos en assajos clínics específics, beneficiant-se dels bons resultats d’aquests amb major rapidesa.
Qui es beneficiarà?

Pacients i futurs pacients de càncer veuran incrementada la possibilitat de supervivència. El diagnòstic precoç i més personalitzat faran possible la medicina de precisió en oncologia, on cada pacient pugui rebre el tractament adequat per al seu tumor. Cada any 1.200 pacients es beneficien directament del Programa DIAMAV. També es beneficiaran tots els familiars i l’entorn dels pacients que entrin al programa.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare