merchantLogo

El 80% de les persones amb EM es diagnostica abans dels 40 anys i un 50% abans dels 30, pel que l'impacte en la vida d'aquestes persones és notable. 

L'evolució de l'esclerosi múltiple és impredictible i l'afectació i rendiment funcional és diferent i únic en cada persona. La Fundació Esclerosi Múltiple traça un pla de rehabilització personalitzat i exclusiu en cada cas per a la millora de l'autonimia personal. 

390.978

Donacions

100%

Finançat

Rehabilitació a joves amb esclerosi múltiple per frenar la malaltia
ESPANYA

Una campanya de

logo

160

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

160

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

L'esclerosi múltiple (EM) és una malaltia neurològica del sistema nerviós central que afecta el cervell i medul·la, i que cursa amb discapacitat. La seva simptomatologia i complicacions són múltiples i variables: espasticitat, debilitat muscular, dolor, vertigen, hipersensibilitat, pèrdua d'equilibri per fallada neuromuscular, fatiga, etc., però totes elles tenen un denominador comú, i és, el gran impacte que suposa en la vida de les persones i els seus familiar. 

A causa de la progressió de la malaltia, les persones perden la capacitat de realitzar per si mateixes les activitats de la vida diària com ara caminar, vestir-se, menjar o parlar. Amb la finalitat d'oferir tractaments efectius i d'alt impacte en la salut i el benestar de les persones, la Fundació Esclerosi Múltiple ofereix a aquestes persones tractaments de neurorehabilitació altament especialitzats. Aquests tenen per finalitat rehabilitar i compensar les funcions afectades mitjançant espais multidisciplinaris en els quals les persones poden recuperar dites funcions o bé compensar-les mitjançant l'ús d'ajudes tècniques o diferents suports tecnològics. 

Actualitzacions i enllaços
Objectius de la campanya

Oferir rehabilitació altament especialitzada i efectiva a persones joves amb EM per frenar el curs de la malaltia. 

Activitats
  • Promoció de l'autonomia personal en la seva vida diària mitjançant sessions de neurorehabilitació amb fisioterapeutes, logopedes i terapeutes ocupacionals.
  • Suport psicològic i social.
  • Plans terapèutics individualitzats adaptats a les necessitats de cada persona.
  • Implicació de les famílies en la cura terapèutica a la persona amb EM i la gestió de la malaltia.
Qui es beneficiarà?

Joves amb esclerosi múltiple de tot Catalunya amb la necessitat de realitzar rehabilitació, així com els seus familiars i cuidadors informals. 

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare