merchantLogo

Protegir els boscos centenaris de la Serralada Transversal: patrimoni únic, equilibri ecològic, font extraordinària de vida, salut, benestar i progrés.

Amb la teva donació ajudes a evitar la tala, i així preservar, aquells arbres i boscos més centenaris, monumentals i plens de vida; aquells que, en endinsar-nos-hi, ens aporten pau i benestar, sentiments de meravella i humilitat, i reconnexió amb una natura plena i exuberant.

288.745

Donacions

100%

Finançat

Preservació dels nostres boscos centanaris
ESPANYA

Una campanya de

logo

8.775

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

58.620

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

Els boscos regulen el clima i el règim hídric, ens proveeixen d'un aire de qualitat, són l'hàbitat d'innombrables espècies d'animals i vegetals.
Els boscos madurs són un patrimoni natural únic i molt escàs que es troba en perill de desaparèixer. A nivell de biodiversitat, i en l'àmbit ibèric, un percentatge considerable de les espècies amb major risc d'extinció precisen de la conservació dels boscos madurs, ja que depenen de les diverses estructures que els configuren: arbres grans i vells, les seves cavitats, fusta morta en peu o a terra i en procés de descomposició, molses, líquens, etc.
L'Associació Sèlvans treballa per conservar el patrimoni forestal més singular i de més alt valor natural de Catalunya i per aconseguir-ho, aplica mecanismes de corresponsabilització i implicació de la societat, especialment en la custòdia del territori, per això arriba a acords amb les propietats per evitar la tala dels arbres i assegurar-ne la seva conservació. 

Actualitzacions i enllaços
Objectius de la campanya

Assegurar la preservació dels boscos més madurs de Catalunya, concretament aquells ubicats en la Serralada Transversal.
 

Activitats
  • Selecció i diagnosi d’una sèrie de boscos d’alt valor ecològic que encara existeixen dins l’àmbit de la Serralada Transversal, i que urgeix protegir.
  • Contacte amb les respectives propietats forestals i visita tècnia per  explorar conjuntament la millor opció per preservar aquest patrimoni, en benefici de la mateixa propietat, la natura, i la societat. 
  • Canalització dels recursos econòmics necessaris per a la satisfacció de pagaments per serveis ambientals a les respectives propietats forestals, en forma de “compra de drets de tala”.  
  • Seguiment de la gestió forestal al llarg de la vigència de l'acord.
  • Teixit de sinergies amb la propietat forestal, els respectius ens locals (ajuntaments), les diputacions, i la Generalitat de Catalunya, per englobar el projecte en un context més ampli, d’avançament en el territori d’un mandat normatiu i estratègic existent però poc desplegat.
Qui es beneficiarà?

Amb la teva col·laboració es protegiran dos boscos centenaris que contenen arbres singulars i monumentals, però que es troben en risc imminent de ser talats: una fageda madura de 21 hectàrees i un alzinar amb roures de 17 hectàrees de la Serralada Transversal que s'ubica entre les comarques de la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès, la Selva i l’Osona.

Gràcies al projecte, i sempre d’acord amb la propietat, aquests ecosistemes forestals es preservaran i gestionaran amb l'objectiu prioritari d’afavorir la biodiversitat. La natura hi podrà desplegar tot el seu potencial i esplendor, i continuarà oferint uns beneficis i serveis extraordinàriament rics i amplis als municipis propers als boscos protegits; per extensió, també a la comarca i, en definitiva, a totes i tots nosaltres.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare