merchantLogo

Col·labora per donar una millor qualitat de vida a les persones grans que viuen soles.

Segons dades de l’IDESCAT (2019), a Catalunya hi ha 780.500 persones vivint soles, i un 42,5% d’elles tenen més de 65 anys. A Barcelona una de cada quatre persones grans viu sola.

254.921

Donacions

100%

Finançat

Acompanyament a les persones grans
ESPANYA

Una campanya de

logo

551

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

1.653

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

L’índex de sobreenvelliment a la ciutat de Barcelona ha anat augmentant en els últims anys. Actualment, el 20% dels ciutadans són més grans més de 65 anys, dels quals un 60% tenen entre 80 i 89 anys (IDESCAT, 2019). A tot això cal afegir-hi també l'estat dels habitatges, les baixes pensions, les situacions de maltractament i la pèrdua de l'autonomia personal de la gent gran.

Aquest projecte ajuda a millorar la qualitat de vida de la gent gran a casa seva i al seu entorn més immediat a través d'accions concretes al domicili, com la neteja de la llar, l'acompanyament o la higiene personal, entre d'altres.

Totes les accions tenen en compte l'autonomia de la persona gran, respectant al màxim la seva opinió i fomentant la seva participació en la concreció del servei, sempre que es pugui.

Fundació Roure és una entitat arrelada a Ciutat Vella, que atén les necessitats bàsiques de la gent gran i les famílies. Proporciona eines perquè cadascú sigui autònom.

Objectius de la campanya

Millorar la qualitat de vida de les persones grans de Barcelona incidint en el seu benestar i el de les famílies o referents.

Activitats

Les activitats que es realitzaran seran les següents:

  • Realització de serveis d'ajuda a la llar (neteja, compres, control del rebost...) a la gent gran al seu domicili.
  • Atenció a cuidadors i familiars.
  • Coordinació de barri amb els serveis socials.
  • Promoció de l'envelliment actiu.
  • Visites de seguiment als usuaris del projecte.
  • Ajudes en tràmits burocràtics.
  • Activitats de lleure i cultura.
Qui es beneficiarà?

El projecte va destinat a persones grans amb diferents necessitats com: suport en malalties cròniques, incapacitats físiques i/o mentals, dificultats en les activitats quotidianes, sense familiars de referència que se'n puguin fer càrrec, situacions econòmiques precàries i amb necessitats d'atenció urgents.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare