merchantLogo

Inclusió de menors amb Síndrome de Down a l'escola

Assegurar la inclusió escolar dels menors amb discapacitat intel·lectual en un entorn educatiu ordinari.

212.444

Donacions

100%

Finançat

Inclusió de menors amb Síndrome de Down a l'escola
ESPANYA

Una campanya de

logo

10

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

40

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

TALITA promou la inclusió escolar de la diversitat des d'edats primerenques ja que es considera la manera més adient d'aconseguir un alt grau d'autonomia i desenvolupament psicosocial que els pugui permetre en el futur una vida plena i autònoma.

El projecte d'inclusió escolar es desenvolupa a 48 escoles ordinàries ubicades a Catalunya, on s'atenen 198 nens i joves amb discapacitat intel·lectual i/o necessitats educatives específiques amb un triple objectiu: col·laborar en el procés d'aprenentatge del nen o jove, recolzar i assessorar a les escoles i donar suport a les famílies.


En el marc d'aquest projecte un educador de TALITA (psicòleg o psicopedagog) es desplaça a l'escola i acompanya al nen o jove dins de l'aula en el seu procés educatiu i desenvolupament personal, alhora que orienta al professor i al centre en relació a les seves necessitats educatives específiques. També dóna suport psicosocial a l'entorn familiar, donant a la família formació específica i recolzament en l'educació del seu fill o filla amb discapacitat.

Actualitzacions i enllaços
Objectius de la campanya

Afavorir una millor qualitat de vida dels nens i joves amb discapacitat intel·lectual i/o necessitats educatives específiques (NEE), amb una formació en un entorn ordinari que els permeti una inclusió social plena des de l’escola i ens tots els àmbits socials.

Activitats
  • Disseny d’un pla individualitzat (PI) per a cada nen o jove.
  • Adaptació de materials didàctics: adaptar a les capacitats dels alumnes el material per a facilitar els aprenentatges.
  • Suport al procés d’aprenentatge d’aquests nens i joves amb discapacitat intel·lectual.
  • Activitats i estratègies per augmentar el grau d’integració dels nens i joves a l’aula.
  • Assessorament als mestres.
  • Educació en la diferència per a que nens i joves aprenguin a conviure amb els que tenen especials dificultats.
  • Recolzament a les famílies amb nens i joves amb discapacitat, per aconseguir la seva inclusió social.
Qui es beneficiarà?

Nens i joves de 3 a 20 anys amb discapacitat intel·lectual i/o necessitats educatives específiques: Síndrome de Down,retard mental, Síndrome de Williams, Síndrome de X fràgil, TGD (asperger, autisme), TDAH (trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat), retards globals maduratius o trastorns del desenvolupament.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare