merchantLogo

UNA NOVA LLAR PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Molt sovint la violència masclista comporta la necessitat d’accedir a un recurs residencial. LligamDona ofereix espais de convivència per la recuperació i reparació dels danys soferts, així com suport i orientació professional.

214.440

Donacions

100%

Finançat

Protecció de dones víctimes de violència masclista
ESPANYA

Una campanya de

logo

60

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

180

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

La violència masclista és aquella que s’exerceix cap a les dones, les joves i les nenes que està caracteritzada per l’abast de la seva prevalença, la gravetat de les conseqüències i que implica una greu vulneració dels drets humans. Només fins setembre de 2021 es van registrar 10.201 denúncies per violència masclista en l’àmbit parella i 2.459 en l’àmbit familiar, segons l’Institut Català de les Dones.

Molt sovint la violència masclista comporta la necessitat d’accedir a un recurs residencial degut, principalment, als següents factors:

  • Necessitat de protecció i seguretat: les dones i les seves filles i fills que pateixen i han patit violència masclista sovint han de marxar de la seva pròpia llar familiar perquè no és segura per la seva integritat física, psicològica i emocional.
  • Necessitat de disposar de suport professional: sovint tenen un grau d’afectació que requereix de suport professional especialitzat per poder recuperar l’estabilitat, la salut i l’autonomia necessàries per continuar amb la seva pròpia vida.
  • Necessitat de compensar factors de desigualtat: cal revertir una situació de desigualtat que comença pel sol fet de ser dones (i en el cas dels infants, dependre d’una dona) i viure en un context en què la igualtat d’oportunitats entre homes i dones és desigual.
Actualitzacions i enllaços
Objectius de la campanya
  • Millorar la qualitat de vida i fer possible la inserció social de les dones que han estat víctimes de violència masclista.
  • Sensibilitzar la societat sobre la igualtat de gènere i la violència cap a les dones, així com donar resposta als efectes que provoca la violència masclista, la desigualtat de gènere i/o social en les dones i les filles i fills a càrrec.
Activitats
  • Donar acollida temporal i un espai de protecció a dones soles o acompanyades de les seves filles i fills i que han viscut situacions i relacions de violència masclista .
  • Oferir suport i orientació professional per a la vida autònoma. Promoure l’autonomia, la responsabilitat i l’empoderament de la dona de manera que sigui artífex dels seus canvis i presa de decisions.
  • Atendre les necessitats de les seves filles i fills. Enfortir les relacions entre les mares i els seus fills i filles en el nou context familiar.
  • Facilitar la coordinació i el treball en xarxa amb els serveis implicats en l’atenció i seguiment de les dones i menors.
Qui es beneficiarà?

Dones soles o amb filles i fills que pateixen violència masclista i han hagut de sortir del seu domicili i requereixen un espai de seguretat, contenció emocional o acompanyament i orientació professional.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare