merchantLogo

Col·labora per prevenir les addiccions entre les persones joves.

El 53,6% d’estudiants de 14 a 18 anys ha consumit alcohol en l’últim mes. El 22,2% ha consumit cànnabis durant l’últim any. El 23,5% realitza un ús compulsiu d’internet. Ens trobem davant una situació en la que el consum d’aquestes substàncies o conductes addictives cada vegada està més normalitzat, provocant casos de joves i adolescents que a part de desenvolupar una addicció pateixen fracàs escolar, aïllament, conflictivitat familiar, conductes sexuals de risc, entre d’altres.

253.003

Donacions

100%

Finançat

Prevenció d'addiccions en joves
ESPANYA

Una campanya de

logo

2.000

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

4.000

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

El 53,6% d’estudiants de 14 a 18 anys ha consumit alcohol en l’últim mes. El 22,2% ha consumit cànnabis durant l’últim any. El 23,5% realitza un ús compulsiu d’internet. Són dades de l’enquesta ESTUDES (2021), realitzada pel Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) a estudiants de secundària i que mostren els riscos associats al consum de drogues o altres conductes addictives entre els joves i adolescents.

Ens trobem davant una situació en la que el consum d’aquestes substàncies o conductes addictives cada vegada està més normalitzat en el conjunt de la societat, provocant casos de joves i adolescents que a part de desenvolupar una addicció pateixen fracàs escolar, aïllament, conflictivitat familiar, conductes sexuals de risc, problemes de salut mental o falta d’activitats d’oci saludable, entre d’altres.

Per això, des de Projecte Home Catalunya han desenvolupat el Projecte Jove, que és un programa de prevenció que s’adreça als joves i adolescents, així com les seves famílies, per a motivar-los a evitar o reduir el consum de substàncies i /o l’ús abusiu de pantalles o altres conductes de risc i l’entorn que s’hi associa, acompanyant-los en un procés d’autoconeixement personal orientat cap a una construcció sòlida i autònoma de la personalitat.

Actualitzacions i enllaços
Objectius de la campanya
 • Prevenir i/o reduir el consum problemàtic de substàncies entre els joves, principalment d’entre 14 i 21 anys d’edat i realitzar un acompanyament a l’alumnat per tal de reduir els factors de risc i potenciar els factors de protecció.
Activitats

A través de grups d'ajuda mútua, sessions educatives, tallers i activitats d'oci, es treballarà per:

 • Motivar als adolescents i joves a evitar el consum de substàncies i /o l’ús abusiu de pantalles o altres
  conductes de risc i l’entorn que s’hi associa.
 • Acompanyar als adolescents i joves en un procés d’autoconeixement personal orientat cap a una
  construcció sòlida i autònoma de la personalitat.
 • Afavorir la normalització del seu entorn (família, relacions socials, temps lliure...).
 • Encaminar als adolescents i joves cap a la incorporació al món laboral i/o acadèmic.
 • Implicar les famílies i tutors/es de referència en el procés.
 • Donar informació, assessorament i suport educatiu a les famílies.
Qui es beneficiarà?

Joves i adolescents de 13 a 23 anys, així com també les seves famílies.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare