merchantLogo

Sumem esforços per la igualtat d'oportunitats d'infants i joves. 

Acompanyar als infants i joves en risc d'exclusió per tal de que puguin superar la desigualtat, aprofitar les oportunitats i construir-se una vida digna.

 

750.458

Donacions

105%

Finançat

Reforç escolar
ESPANYA-BARCELONA

Una campanya de

logo

3.200

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

10.000

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

El Casal dels Infants actua a barris que concentren situacions de desigualtat, amb l’objectiu d’acompanyar als nens i nenes que per la seva situació personal i familiar, tenen dificultats per seguir amb normalitat el ritme del curs.

Aquest projecte proporciona un temps de lleure educatiu i un reforç escolar diari adaptat a la situació de cada infant per tal de lluitar contra el fracàs escolar i per a la millora de les seves capacitats personals i socials. El reforç escolar es realitza a les tardes, als caps de setmana i durant les vacances, en un entorn de seguretat i confiança perquè els alumnes trobin referents positius i puguin continuar aprenent i desenvolupant-se. També es fomenta la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.

Principalment, el projecte Reforç Escolar està dirigit a infants i adolescents de 6 a 16 anys. En el cas dels més petits, es treballa sobretot a través d'accions de reforç en els aprenentatges i altres activitats de suport a l'escolarització, involucrant les famílies. En el cas dels alumnes de secundària, es tracta de prevenir el fracàs escolar, potenciant les seves expectatives, i incrementant les habilitats i competències socials per millorar la convivència i les xarxes de suport del seu entorn.

Actualitzacions i enllaços
accredited by lealtad
Objectius de la campanya

Oferir suport i reforç escolar als nens i nenes amb dificultats per tal de que puguin desenvolupar les seves pròpies capacitats per tirar endavant.

Activitats
  • Suport a l’aprenentatge escolar
  • Desenvolupament emocional, social, personal i del projecte de futur
  • Implicació de les famílies en l'itinerari escolar dels seus fills/es
  • Seguiment socioeducatiu individualitzat
  • Acció en clau de gènere
Qui es beneficiarà?

Infants i adolescents de 6 a 16 anys dels barris del Raval, Besós-La Mina, Santa Coloma i Badalona i Salt que presenten pocs hàbits escolars, així com les seves famílies que pateixen precarietat social i econòmica.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare