merchantLogo

Col·labora per donar atenció psicològica, social i jurídica a víctimes d'abús sexual infantil en situació d'exclusió social.

L'abús sexual infantil és un tipus de maltractament infantil sever i s'ha considerat un dels problemes de salut pública més greus que ha d'afrontar la societat, especialment nens, nenes i joves.

260.299

Donacions

100%

Finançat

Atenció integral a víctimes d'abús sexual infantil
ESPANYA

Una campanya de

logo

30

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

90

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

La Fundació Vicki Bernadet té com a objectiu general, la prevenció de la violència sexual i l'abús sexual infantil, l'ajuda i la defensa de les persones afectades per aquest problema i la de les seves famílies, així com fomentar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

L'únic estudi de prevalença entorn de l'abús sexual infantil obtingut amb dades recollides a Espanya, és el liderat per Félix López, Universitat de Salamanca, 1994. Els resultats de l'Estudi objectiven que un 18,9% de la població va manifestar haver patit abús sexual a algun moment de la seva infantesa. Aquest percentatge, encara que una mica més gran en dones (22,5%), és també molt alt en homes (15,2%). L'abús sexual infantil és, en la majoria dels casos, una experiència traumàtica, que interfereix en el desenvolupament adequat de la víctima i repercuteix negativament en el seu estat físic i psicològic. Les conseqüències psicològiques que solen acompanyar l'abús sexual infantil són freqüents i diverses i afecten la víctima durant la seva infància, perdurant aquesta afectació, en la majoria dels casos, fins a la seva edat adulta. Aquesta afectació no només repercuteix en víctimes i familiars, sinó en el conjunt de la societat. Com s'ha assenyalat, les seqüeles d'aquest trauma s'arrosseguen generalment fins a l'edat adulta, i és freqüent trobar en l'àmbit de Salut Mental pacients que van patir abusos sexuals durant la seva infància i que presenten seqüeles rellevants directament relacionades amb aquest trauma, com ara, depressió, ansietat, baixa autoestima, sentiment de culpa i vergonya, estigmatització, trastorn límit de la personalitat, sentiment d'abandó, dificultat en les relacions interpersonals, aïllament, dissociació, dificultats durant la maternitat i paternitat, consum de substàncies tòxiques, fòbies, prostitució, problemes al voltant de la sexualitat, dolors crònics, etc. La intervenció especialitzada és fonamental per abordar i reparar el trauma.

Des de l'inici del projecte troncal (1997) Vicki Bernadet ha treballat en una metodologia que es defineix per l'atenció integral, la prevenció i la sensibilització dels abusos sexuals a menors comesos en l'àmbit familiar i en l'entorn de confiança del nen o nena. De mitjana, la Fundació rep unes 1.000 demandes anuals d'assistència i 10.000 demandes anuals de formació a professionals i famílies, i és un referent per a l'administració autonòmica i nacional.

Vicky Bernadet ha pogut analitzar els col·lectius més necessitats, els perfils concrets que es defineixen perquè són els més exclosos davant la possibilitat d'accedir a una recuperació a través del procés terapèutic que ofereix la Fundació, i per tant, més necessitats d'ajuda. 

Els serveis que s'ofereixen a través d'aquest projecte permetran una atenció integral a les víctimes, des d'una concepció holística de les persones, que en facilita no només la recuperació, sinó també l'apoderament i l'adquisició de recursos d'autoprotecció, reforç i creació de xarxes de suport. La complexitat de la intervenció requereix un abordatge interdisciplinari i interdepartamental. Compten amb un equip que respon a aquesta necessitat que inclou professionals de l'àmbit del treball social, psicològic i jurídic, tots especialitzats en aquesta problemàtica. Es treballa en una línia comuna cohesionada a través de trobades d'equip setmanals on es treballa l'avaluació conjunta dels casos i el consens transversal. Setmanalment i en les reunions d'equip, el professional referent de cada cas fa conjuntament amb la treballadora social i la resta de l'equip terapèutic, un treball de discussió, posada en comú i avaluació conjunta de cada cas, supervisats per la coordinadora del servei. Aquells possibles casos que plantegin una complexitat de maneig són avaluats en sessions de supervisió externa.

Objectius de la campanya

Oferir un espai terapèutic i psicosocial, orientació al llarg de procés judicial i informació i assessorament especialitzat, a persones en situació de pobresa o exclusió social, afectades per abús sexual durant la infància i els familiars.

Activitats
  • SERVEI D'INFORMACIÓ ESPECIALITZAT: s'atendran demandes a la comunitat autònoma de Catalunya, tant de víctimes com de familiars i professionals. Els professionals, tant de la xarxa pública com de la privada, rebran assessorament especialitzat davant de la sospita o la certesa d'una situació d'abús sexual infantil.
  • SERVEI D'ACOLLIMENT: les entrevistes d'acolliment suposen el primer contacte presencial amb l'equip de la Fundació. Aquest Servei consisteix en la programació duna o diverses entrevistes amb la Treballadora Social de l'entitat, amb la finalitat d'explorar la demanda i valorar la proposta d'intervenció més adequada en cada cas.
  • SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA PERSONALITZAT (individual i/o grupal): la intervenció psicològica és un espai individual o grupal que possibilita a la víctima treballar i elaborar l'experiència traumàtica, a partir dels objectius marcats a l'inici de la teràpia. La intervenció s'adapta a les particularitats i l'experiència vital de cadascun dels usuaris.
  • SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC: aquest servei ofereix assessorament jurídic especialitzat a les víctimes i familiars, especialment a aquells que no tenen recursos, tant econòmics com socials, necessaris per afrontar aquest procés, l'objectiu és facilitar a aquest col·lectiu un paradigma d'igualtat d'oportunitats entorn d'assessorament legal especialitzat. S'ofereix de forma presencial a la comunitat autònoma de Catalunya.
Qui es beneficiarà?

Infants i joves amb risc d'exclusió social víctimes d'abús sexual infantil.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare