merchantLogo

BEQUES PER A NENS I NENES DE FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

Els infants amb discapacitat tenen dret a una vida plena en condicions que assegurin la seva dignitat, autonomia i participació a la comunitat. Fundació Nexe els proporciona un centre educatiu especialitzat. 

286.499

Donacions

100%

Finançat

Atenció especialitzada per a la primera infancia amb pluridiscapacitat
ESPANYA

Una campanya de

logo

18

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

55

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

Nexe Fundació ofereix un espai educatiu d'atenció precoç específica i individualitzada, tenint en compte tots els aspectes motrius, cognitius i psicosocials de la primera infància. Des d'una perspectiva global i mitjançant el joc, un equip multidisciplinar format per fisioterapeutes, tutores, educadors, logopedes, psicòlegs, treballadors socials, infermeres i auxiliars d'infermeria, ofereixen les següents teràpies: fisioteràpia, musicoteràpia, balneoteràpia, estimulació multisensorial, logopèdia i comunicació alternativa, alhora que donen suport i assessorament a les famílies.

Gràcies al fons de beques és possible que els nens / es més vulnerables puguin continuar rebent els serveis terapèutic-educatius necessaris, assegurant una millora en la seva qualitat de vida, i que les seves famílies, rebin el suport emocional i social que necessiten per conciliar la criança de un fill amb una greu discapacitat amb els seus projectes personals i laborals.

Actualitzacions i enllaços

Fundació Nexe (web)

Objectius de la campanya

Ajudar econòmicament a les famílies socialment vulnerables, assegurant que els seus fills i filles puguin continuar rebent els tractaments i teràpies que necessiten en un entorn educatiu durant tot un any. A més, donar-les suport emocional i social, que els permeti conciliar la seva vida professional amb la criança d’un fill o filla amb pluridiscapacitat.

Activitats
  • Proporcionar informació i orientació a famílies d’infants amb pluridiscapacitat sobre recursos, prestacions i serveis, suport emocional i activitats formatives.
  • Proporcionar als infants amb pluridiscapacitat els tractaments necessaris per al seu desenvolupament a la vegada que s'afavoreix la conciliació de la vida laboral de les famílies per millorar la seva situació social i econòmica.
Qui es beneficiarà?

18 nens i nenes amb graus trastorns en el desenvolupament de menors de 6 anys, les famílies dels quals es troben en una situació econòmica crítica, en risc d'exclusió social, que s'ha vist agreujada per la pandèmia de la Covid-19.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare