Sumem esforços per la igualtat d'oportunitats d'infants i joves. 

Acompanyar als infants i joves en risc d'exclusió per tal de que puguin superar la desigualtat, aprofitar les oportunitats i construir-se una vida digna.

 

Campanya finançada!
Donants
Donats de

Reforç escolar

BARCELONA - ESPANYA

La desigualtat presenta una clara dimensió territorial, de manera que castiga especialment alguns barris i municipis del país. A Catalunya, el 14% d'alumnes no supera l'ESO. 

Al Casal dels Infants treballen des de fa 35 anys per tal de prevenir el fracàs escolar de més de 2.000 nois i noies en risc d'exclusió a Catalunya. 

3200
BENEFICIARIS DIRECTES

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

10000
BENEFICIARIS INDIRECTES

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

Reforç escolar
DESCRIPCIÓ

El Casal dels Infants actua a barris que concentren situacions de desigualtat, amb l’objectiu d’acompanyar als nens i nenes que per la seva situació personal i familiar, tenen dificultats per seguir amb normalitat el ritme del curs.

Aquest projecte proporciona un temps de lleure educatiu i un reforç escolar diari adaptat a la situació de cada infant per tal de lluitar contra el fracàs escolar i per a la millora de les seves capacitats personals i socials. El reforç escolar es realitza a les tardes, als caps de setmana i durant les vacances, en un entorn de seguretat i confiança perquè els alumnes trobin referents positius i puguin continuar aprenent i desenvolupant-se. També es fomenta la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.

Principalment, el projecte Reforç Escolar està dirigit a infants i adolescents de 6 a 16 anys. En el cas dels més petits, es treballa sobretot a través d'accions de reforç en els aprenentatges i altres activitats de suport a l'escolarització, involucrant les famílies. En el cas dels alumnes de secundària, es tracta de prevenir el fracàs escolar, potenciant les seves expectatives, i incrementant les habilitats i competències socials per millorar la convivència i les xarxes de suport del seu entorn.

ACTUALITZACIONS I ENLLAÇOS
OBJECTIUS DE LA CAMPANYA

Oferir suport i reforç escolar als nens i nenes amb dificultats per tal de que puguin desenvolupar les seves pròpies capacitats per tirar endavant.

ACTIVITATS
  • Suport a l’aprenentatge escolar
  • Desenvolupament emocional, social, personal i del projecte de futur
  • Implicació de les famílies en l'itinerari escolar dels seus fills/es
  • Seguiment socioeducatiu individualitzat
  • Acció en clau de gènere
QUI ES BENEFICIARÀ?

Infants i adolescents de 6 a 16 anys dels barris del Raval, Besós-La Mina, Santa Coloma i Badalona i Salt que presenten pocs hàbits escolars, així com les seves famílies que pateixen precarietat social i econòmica.